Termin rekrutacji dla kandydatów do oddziału przedszkolnego zostaje przedłużony do 24 marca 2020 r.

Dokumenty dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie szkoły. Są to:

  • wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego;
  • deklaracja rodzeństwo – kandydaci (jeśli rodzeństwo uczęszcza do oddziału przedszkolnego);
  • deklaracja uczestnictwa w zajęciach (w wymiarze 5 godzin dziennie);
  • oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły (jeśli rodzeństwo chodzi do szkoły);
  • oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską;
  • oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności;
  • oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (dla osób samotnie wychowujących dzieci);
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny (w przypadku rodziny wielodzietnej).

Wypełnione i podpisane dokumenty proszę zeskanować i wysłać drogą elektroniczną na pocztę szkoły: spzerocin@wp.pl