Rekrutacja do klasy I – terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klasy I – terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022

Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

Rekrutacja do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych – terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022

Pobrania i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola (tylko dzieci już uczęszczające do przedszkola)

od 22 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2021 r. od godz. 8.00 do 26 marca 2021 r. do godz. 15.00

(termin w postępowaniu rekrutacyjnym)

od 13 maja 2021 r. od godz. 8.00 do 19 maja 2021 r. do godz. 15.00

(termin w postępowaniu uzupełniającym)