„Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”

„Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”

       Przedsięwzięcie realizowane będzie  w formie spotkania online z wykorzystaniem środków i  pracy na odległość.

Plan przedsięwzięcia jest następujący: 

  1. Wydarzenie online odbędzie się w dn. 26 marca 2021 r. i 29 marca 2021; rozpocznie się
    o godzinie 10.00 i potrwa ok. półtorej godziny. W czasie tych wydarzeń będą prezentowane zawody, w których kształcą szkoły z miasta Biała Podlaska i powiatu radzyńskiego (26. 03. 2021) oraz powiatu bialskiego i parczewskiego (29. 03. 2021 r.)
  2. Spotkanie zostanie zorganizowane w aplikacji Teams w formie „Wydarzenia”.
  3. Organizatorem spotkania będzie Delegatura w Białej Podlaskiej, która przejmie odpowiedzialność za kwestię rozwiązań technicznych.
  4. Zasadniczą część spotkania będą stanowiły przygotowane przez szkoły ponadpodstawowe funkcjonujące na terenie powiatu bialskiego, radzyńskiego i parczewskiego oraz miasta Biała Podlaska prezentacje (filmy), pokazujące poszczególne szkoły oraz specyfikę kształcenia  w określonych zawodach w tych szkołach. 
  5. Podczas wydarzenia zostanie też zaprezentowany informator Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz inne źródła pozyskiwania wiedzy na temat oferty kształcenia zawodowego w naszym regionie.