Zajęcia stacjonarne klasy I-III

Od dnia 04.05.2021 r. zajęcia w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Żerocinie będą odbywały się w formie zajęć stacjonarnych, według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć. Zajęcia w klasach 4-8 będą odbywały się nadal w formie zdalnej.

Read more →

Oddział przedszkolny

W dniu 19.04.2021 oddział przedszkolny, funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich, powraca do pracy stacjonarnej. Zajęcia będą odbywały się, z godnie z rozkładem pracy oddziału

Read more →