LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do różnego typu szkół. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, które pomoże w rozwoju umiejętności praktycznych. W ramach Programu został zakupiony nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania.Więcej o programie można przeczytać na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria