Lista obecności klasa VI

1. Bieniek Marta
2. Filipiuk Szymon
3. Jaszczuk Tomasz
4. Karczmarczyk Wioleta
5. Kortoniuk Gabriel
6. Kowalczyk Emilia
7. Kowalczyk Ewelina
8. Litwiniuk Mateusz
9. Maksymiuk Mirosław
10. Płochacki Karol
     Wychowawca: mgr Wiesława Płochacka

Lista obecności klasa V
 1. Bielczuk Dawid
 2. Jaszczuk Emilka Paulina
 3. Korolczuk Kamil
 4. Kortoniuk Wojciech
 5. Kuźmiuk Kacper
 6. Kwoczko Adam
 7. Marczuk Tomasz
 8. Michalczuk Kornelia
 9. Płochacki Tomasz Andrzej
 10. Rusinowska Joanna
 11. Semeniuk Jacek
 12. Semeniuk Karol
 13. Szafrański Marcin
 14. Szafrański Michał
 15. Wedziuk Natali
  Wychowawca: mgr Halina Kurowska
Lista obecności klasa IV

1. Hajczuk Przemysław Artur
2. Hałasa Justyna
3. Kiryluk Dominika
4. Kortoniuk Wioletta
5. Kowalczyk Sebastian
6. Krukowska Klaudia
7. Marczuk Iwona
8. Michalczuk Karol
9. Płochacki Damian
10. Semeniuk Andrzej
11.Siejka Jacek
12. Wawdysz Izabela
     Wychowawca: mgr Maria Peplak

Lista obecności klasa III

1. Demczuk Piotr
2. Jaszczuk Przemysław
3. Korolczuk  Karolina
4. Krukowska Kinga
5.Krukowski Michał
6. Kuźmiuk Aleksandra
7. Michalczuk Hubert
8. Panasiuk Bartłomiej
9. Panasiuk Izabela
10. Sadowski Maciej Jakub
11. Sworczuk Damian Kamil
12. Wawdysz Monika
     Wychowawca: Halina Opalko

Lista obecności klasa II

1. Demczuk  Cezary
2. Karolczuk    Mateusz
3. Michalczuk Kinga  Natalia
4. Michalczuk Krzysztof
5. Turyk Dawid
6. Wawdysz Joanna
    Wychowawca: mgr Aldona Chwedczuk

Lista obecności klasa I

1.Charewicz Mateusz
2. Kiryluk Karolina
3. Krukowska Weronika
4. Kuźmiuk Dominika
5. Marczuk Natalia
6. Panasiuk Gabriel
7. Sworczuk Weronika
8. Szafrańska Emilia
9. Walczuk Weronika
    Wychowawca: mgr Bożena Semeniuk

Lista obecności zerówka i inni

1. Jaszczuk Michał
2. Juchimiuk Natalia
3. Korolczuk Julia
4. Korolczuk Marek
5. Marozuk Agata
6. Olesiejuk Przemysław
7. Panasiuk Agnieszka
8. Panasiuk Katarzyna
9. Wawdysz Kamila
10. Korolczuk Patrycja
11. Korolczuk Piotr
12. Kortoniuk Hubert
13. Michalczuk Anna
14. Michalczuk Julia
15. Olesiejuk Natalia
16. Kortoniuk Patrycja
      O
piekun: Agnieszka Marczuk

Powrót