Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Żerocinie w roku szkolnym 2017/2018

lp

imię i nazwisko

nauczany przedmiot

1 Magdalena Semeniuk          dyrektor szkoły, historia  
2 Halina Kurowska                                          język polski, biblioteka
3 Maria Peplak                                            matematyka, technika
4 Mirosława Woźniak                                        edukacja wczesnoszkolna
5 Aldona Chwedczuk                                     przyroda, matematyka
6 Bożena Semeniuk                                        edukacja wczesnoszkolna
7 Michał Bieńczyk                                religia
8 Agnieszka Marczuk                                    wychowanie przedszkolne
9 Łukasz   Moskal                                             wychowanie fizyczne,  informatyka
10

Martyna Cholewińska                   

język angielski
11 Anna Świderska język polski
12 Marek Majewski geografia
13 Marzanna Kościaniuk biologia, fizyka, chemia
14 Katarzyna Polewska język rosyjski
15 Olga Trochimiuk logopedia

Powrót