Przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach

W związku z epidemią koronawirusa i zgodnie z rozporządzeniem MEN przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkole zostaje przedłużona do 26 kwietnia 2020 r. Do tego czasu trwa nadal nauczanie zdalne.