PAPIEŻ POLAK

Jan Paweł II czyli Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach,  zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku był Papieżem.

Był to człowiek niezwykły, niosący szczęście, zgodę i wiarę, która nigdy go nie opuszczała nawet w najtrudniejszych momentach życia.

Życie i dzieło Jana Pawła II były i są powodem do dumy całego naszego narodu.