Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W  związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2019/2020 biblioteka szkolna rozpoczyna odbiór wypożyczonych książek  i  podręczników szkolnych .

Na czas trwającej pandemii COVID -19 i ze względu na kwarantannę, której  muszą być poddane zbiory,  wprowadzone zostają nowe zasady  korzystania z biblioteki szkolnej -dokonania zwrotów wypożyczonych książek .

Zwrot książek do biblioteki szkolnej został podzielony na dwa etapy:  

1 ETAP: zwrot książek niebędących podręcznikami (lektury, literatura młodzieżowa, bajki i inne .. )

10 czerwca 2020 r., 15 czerwca 2020 r. 

II ETAP: zwrot podręczników szkolnych

– od 22 do 24 czerwca 2020 r.

 PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK NIEBĘDĄCYCH PODRĘCZNIKAMI :

  1. Zwrot książek do biblioteki szkolnej będzie odbywał się: 10 (środa) i 15 (poniedziałek) czerwca 2020 r. w godzinach  9.00-11.00.
  2. Miejscem zwrotu książek będzie szatnia naszej szkoły.
  3. Książki muszą być zapakowane w reklamówkę z włożoną do środka kartką z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczęszcza. 
  4. Tak przygotowane książki pozostawiamy na ławce w szatni.
  5. Książki trafiają na kwarantannę. Po jej zakończeniu rodzice przez wychowawcę zostaną poinformowani o ewentualnych brakach w zwrocie.
  6. Za książki zniszczone lub zagubione Rodzice są zobowiązani do zakupu nowej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza .

W związku z trudną sytuacją, która dotyka wszystkich nas, prosimy o sprawne rozliczenie się z książek wypożyczonych   z biblioteki szkolnej, według zasad bezpieczeństwa i  reżimu sanitarnego oraz w ściśle wyznaczonych terminach.

Harmonogram, godziny i szczegóły zwrotu  podręczników zostaną przekazane  w następnej wiadomości i dostępne na stronie internetowej szkoły po 15 czerwca.

Prosimy już teraz przejrzeć podręczniki, sprawdzić ich stan. Według regulaminu uczeń jest zobowiązany do  szanowania wypożyczonych podręczników. Proszę o usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę oddawanych podręczników. Zagubiony, uszkodzony lub zniszczony podręcznik należy odkupić.