Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w czwartek 25 czerwca o g. 16-00.

26 czerwca 2020 r. zakończenie roku szkolnego.

W tym dniu odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami, każda klasa w innej sali lekcyjnej.

Poniżej zamieszczamy harmonogram zakończenia roku szkolnego:

godz. 9.00 – oddział przedszkolny, klasa I, II, III

godz. 10.00 – klasa V, VI

godz. 11.00 – klasa VII, VIII