Harmonogram godzin lekcyjnych w trakcie nauczania zdalnego w kl. IV-VIII

Harmonogram godzin lekcyjnych w trakcie nauczania zdalnego w kl. IV-VIII

  1. 8.00 – 8.30
  2. 8.55 – 9.25
  3. 9.55 – 10.25
  4. 10.55 – 11.25
  5. 11.55 – 12.25
  6. 12.55 – 13.25
  7. 13.55 – 14.25
  8. 14.55 – 15.25