Zajęcia stacjonarne klasy I-III

Od dnia 04.05.2021 r. zajęcia w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Żerocinie będą odbywały się w formie zajęć stacjonarnych, według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć. Zajęcia w klasach 4-8 będą odbywały się nadal w formie zdalnej.

Read more →