Wielki konkurs wiedzy ekonomicznej

Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

Uprzejmie informujemy, że Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej
w Międzyrzecu Podlaskim ogłasza Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas Vlll szkół podstawowych oraz uczniów ZSE w Międzyrzecu Podlaskim.

Konkurs odbędzie się formie elektronicznej. Linki do pytań konkursowych będą aktywne na stronie internetowej szkoły www.zse.miedzyrzec.pl w dniach od 13 maja 2021 do 19 maja 2021r.
w godzinach 15.00-17.00 z różnych dziedzin wiedzy ekonomicznej:

 • ekonomia,
 • reklama,
 • spedycja,
 • logistyk,
 • rachunkowość,
 • handlowiec.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ w konkursie ? To jest proste, wystarczy wejść na stronę www.zse.miedzyrzec.pl
i  rozwiązać test on-line. Serdecznie zapraszamy Młodzież do wzięcia udziału w konkursie.
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Nagrodą główną są tablety graficzne.

Więcej informacji o konkursie w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej szkoły.

Regulamin Wielkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

§1. Postanowienia ogólne

Wielki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej  w Międzyrzecu Podlaskim ul. 3 Maja 40/42.

§2. Cele konkursu

 Budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką ekonomiczną oraz zapoznanie
z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi i stosowanie ich w praktyce. Pobudzanie i rozwijanie wśród młodzieży postawy przedsiębiorczej. Propagowanie kultury ekonomicznej.

§3. Uczestnicy

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej w Międzyrzecu Podlaskim
i okolic, a także   uczeń ZSE w Międzyrzecu Podlaskim.

§4. Zasady konkursu

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas Vlll szkół podstawowych oraz dla uczniów
ZSE w Międzyrzecu Podlaskim.

Test prowadzony jest drogą elektroniczną na FORMSIE. Linki do pytań  konkursowych będą dostępne na stronie internetowej szkoły www.zse.miedzyrzec.pl w dniach od 13 maja 2021r. do 19 maja 2021r.
w godzinach 15.00-17.00 z różnych dziedzin wiedzy ekonomicznej:

 • ekonomia,
 •  reklama,
 •  spedycja,
 •  logistyk,
 •  rachunkowość,
 •  handlowiec.

Każdy uczeń przystępujący do konkursu rozwiązuje test wiedzy składający się z trzech pytań jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, otwartych/opisowych, a także pytań typu „prawda czy fałsz”.
W Konkursie uczeń może rozwiązywać pytania  konkursowe z różnych dziedzin wiedzy ekonomicznej. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który uzyska największą liczbę punktów.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 25.05. 2021 r. na stronie internetowej Naszej Szkoły .

§5. Nagrody

Nagrody przyznaje się na zasadach określonych przez Organizatora. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody. Nagrodą główną w konkursie są tablety graficzne. Pozostałe nagrody to upominki. Nagrodę główną otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę punktów w danej dziedzinie wiedzy ekonomicznej objętej konkursem. Pozostałe nagrody zostaną rozdane kolejnym osobom wg liczby punków zdobytych
w konkursie. W przypadku równej liczby punktów decyduje pierwszeństwo przesłania testu.

Uczestnik konkursu może otrzymać jedną Nagrodę główną.

§ 6. Postanowienia końcowe

 Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej ZSE w Międzyrzecu Podlaskim (www.zse.miedzyrzec.pl).

Organizator przewiduje możliwość przedłużenia konkursu w pierwszej połowie czerwca 2021r.

Wysyłając formularz testu na FORMSIE uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych/ danych osobowych dziecka zawartych w formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych tj. (Dz.U. z 2018r, poz. 1000), dla potrzeb niezbędnych do procesu przeprowadzenia konkursu
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.