Odbiór zaświadczeń klasa 8

Zapraszamy uczniów klasy 8 po odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty dnia 09.07.2021 r. (piątek)