Rekrutacja do klasy I – terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do klasy I – terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023

Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły od 1 marca 2022 r. do 14 marca 2022 r.

Rekrutacja do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych – terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023

Pobrania i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola (tylko dzieci już uczęszczające do przedszkola) od 22 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2022r. od godz. 8.00 do 22 marca 2022r. do godz. 15.00