Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do kl. I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Poniżej zamieszczamy Zarządzenia Wójta Gminy Drelów sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drelów.