Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do różnego typu szkół. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniówSzkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, które pomoże w rozwoju umiejętności praktycznych. W ramach Programu został zakupiony nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania. Więcej o programie można przeczytać na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria

Nasza szkoła uzyskała w ramach programu 30 000 zł na szprzet. Zostały zakupione m.in. drukarka 3d, roboty do programowania, mikrokontrolery, oraz wysokiej jakości sprzęt audio – wideo.

Urządzenia są wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych jak i poza lekcyjnych, w trakcie uroczystości i imprez szkolnych.