Archiwum 2012-2013

WYJAZD DO BIAŁEJ PODLASKIEJ 18 czerwca 2013 roku uczniowie klas: trzeciej, czwartej i piątej pod opieką swoich nauczycieli odbyli wycieczkę Biblioteki Miejskiej w Białej Podlaskiej. Wyruszyliśmy rano rowerami do sąsiadującej z Żerocinem miejscowości Szachy, skąd w dalszą podróż udaliśmy się […]

Read more →

Archiwum 2009-2010

Wyróżnieni w V Wojewódzkim Konkursie Papieskim W lutym b.r. szkoła zgłosiła swój udział w V Wojewódzkim Konkursie Papieskim i wysłała pracę konkursową.  Do Komisji wpłynęły łącznie 42 prace z 18 szkół. Trzy prace zostały nagrodzone, a cztery wyróżnione; nasza szkoła […]

Read more →

Archiwum 2007-2008

„Młodzież zapobiega pożarom” 20 lutego 2008 o godz. 10.00 rozpoczęły się eliminacje szkolne XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej„Młodzież zapobiega pożarom”. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Jaszczuk, drugie – Mateusz Litwiniuk, a trzecie – Emilia Kowalczyk. 28 lutego laureaci wzięli udział w […]

Read more →