XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs przeznaczony dla uczniów z wiejskich szkół podstawowych ma na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. W bieżącym roku w szczególny sposób akcentowane są czynności niebezpieczne, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia w procesie produkcji rolniczej.Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: klasy 0 – III oraz klasy IV – VIII. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A3, dwuwymiarowe, wykonane metodą dowolną a następnie przesłane lub dostarczone osobiście do 29. marca 2024r. na adres: Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim ul. Chomiczewskiego 6 21-300 Radzyń Podlaski „Konkurs” Pełny regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej KRUS. Formularz zgłoszeniowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku powinny być na trwale przymocowane do pracy plastycznej. Informujemy również o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu, dla Dzieci Rolników na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Kasy.